Služby


250

Zdravá sebeláska přednáška Mirky Resslerové 14.11. 17-18:30h

Vstupenku lze zakoupit přes email: patro.snu@centrum.cz , a nebo osobně- po předchozí telefonické domluvě na čísle 606 247 448

Na této přednášce se dozvíte, jak začít mít rád sám sebe, nesobecky. Jak rozpoznat své osobní hranice. Dozvíte se něco o nevědomých vzorcích chování, o opakujících se nemocech a psychických problémech ve Vašem rodě. Společně se zamyslíme nad naší sebehodnotou, sebeúctou, nad naším sebevědomím, respektem, nad našimi vztahy s okolím a vztahem sám k sobě. Pokud máš pocit, že něco z toho se tě dotýká, jsi vítán. Pokud máš pocit, že potřebuješ pobýt mezi lidmi stejného smýšlení, jsi vítán též.

Mirka Resslerová svým způsobem bytí, práce a působením vynáší napovrch vnitřní bloky a schémata a ve spolupráci s daným člověkem je pojmenovává,uvolňuje a následovně propojuje s hloubkou vlastní existence – podstaty, ukryté pod uvolněným nánosem.

Je léčitelkou, terapeutkou, lektorkou a provádí terapie duše, léčení odstraňující psychosomatické blokády.Provádí a vyučuje práci s tělovými svícemi a zaměřuje se na práci s ženstvím a ženskou energií, Sebeláskou a Stinnými stránkami osobnosti.

Fotogalerie

« Zpět